Gebruikersnaam :

Wachtwoord :


Hoe aanmelden ?
Gebruik als gebruikersnaam BE gevolgd door uw personeelsnummer.
Vul uw personeelsnummer vooraan aan met nullen tot u 7 cijfers bekomt.
Voorbeeld: is uw personeelsnummer 510276, dan is uw gebruikersnaam BE0510276.
Gebruik als paswoord BE gevolgd door uw pincode.
Vul uw pincode vooraan aan met nullen tot u 4 cijfers bekomt.
Voorbeeld: is uw pincode 123, dan is uw paswoord BE0123.
Voorbeeld: is uw pincode 1988, dan is uw paswoord BE1988.

Comment vous connecter ?
Utilisez comme nom d'utilisateur BE suivi de votre numéro de personnel.
Ajouter des zéros devant votre numéro de personnel afin d'obtenir une série de 7 chiffres.
Exemple: Votre numéro de personnel est 510276, votre nom d'utilisateur devient BE0510276.
Utilisez comme mot de passe BE suivi de votre code pin.
Ajouter des zéros devant votre code pin afin d'obtenir une série de 4 chiffres.
Exemple: Votre code pin est 123, votre mot de passe devient BE0123.
Exemple: Votre code pin est 1988, votre mot de passe devient BE1988.